მთავარი / თეგის არქივი: Airbnb

თეგის არქივი: Airbnb

Airbnb-ზე ბინების გაქირავებიდან თბილისმა 23 მილიონი დოლარი მიიღო

Airbnb-ზე ბინების გაქირავებიდან თბილისმა $23 მლნ მიიღო

Airbnb-ზე ბინის გაქირავებიდან თბილისმა 2018 წლის განმავლობაში 23 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. მაჩვენებელი 2017 წელთან შედარებით 90.7%-ით არის გაზრდილი, 2016 წელთან შედარებით კი 5.75-ჯერ მეტია, – Airbnb-ზე თბილისის ბაზრის მიმოხილვას Galt&Taggart აქვეყნებს. გაზრდილია მიწოდების მაჩვენებელიც. კვლევის თანახმად, 2018 წლის განმავლობაში, სისტემაში საშუალოდ თვეში 10,289 გასაქირავებელი ბინა იყო (ზრდა y.y 62.8%), 2017 წელს – …

სრულად წაკითხვა »

Airbnb-ი – აფხაზეთსა და „სამხრეთ ოსეთში“ განლაგებულ სახლებს ვებგვერდიდან წავშლით

Airbnb-ი – აფხაზეთსა და „სამხრეთ ოსეთში“ განლაგებულ სახლებს ვებგვერდიდან წავშლით

სახლებისა და ბინების ინტერნეტით გაქირავების სერვისი Airbnb-ი ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მდებარე სახლებს ვებგვერდიდან წაშლის. ამ გადაწყვეტილების შესახებ ნათქვამია, განცხადებაში, რომელიც Airbnb-ის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. „სადავო ტერიტორიებთან მიმართებით კომპანიის გლობალური ჩარჩოს გათვალისწინებით, Airbnb-იწუხილს გამოთქვამს, რადგან უძრავი ქონება ანუ სახლები არის დავის მთავარი საგანი „სამხრეთ ოსეთსა“ და აფზახეთში, ხოლო ჩვენს ვებგვერდზე მათი განთავსებით შესაძლოა, დაძაბულობის ესკალაცია მოხდეს. …

სრულად წაკითხვა »